Könyvadomány határon túlra

 
A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket. A Testvérkönyvtár segítő program keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy az elnyert összegből értékes tartalmú szépirodalmat., szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből a partner igényelnek megfelelően, és gondoskodik az adomány célbajuttatásáról.A "Testvérkönyvtár" program keretében pályázni lehet évente. A pályázatok beadási határideje május 31 és szeptember 30. 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

1. A pályázó szervezet nevét, címét, telefonját, számlaszámát.

 

2. A támogatandó partner nevét, címét, vezetőjének nevét, beosztását.

 

3. A testvérkapcsolat előzményeit, jellemzést tartalmazó rövid leírást (mekkora közösséget szolgál a könyvadomány).

4. Milyen saját erőt fordítanak a partner támogatására?

 Továbbá

 

5. Nyertek-e más alapítványtól támogatást a korábbi esztendőkben?

 

 

6. Kötelezettségvállalási nyilatkozat arról, hogy a küldeményt célba juttatja, és az adományozott az átvételi elismervényével és a számlákkal elszámol folyó év december 31-ig.


 

A cégszerű aláírással és banki igazolással ellátott pályázatot május 31-ig, illetve szeptember 30-ig két példányban kell benyújtani az Alapítvány címére: